Kaland és időutazás – A sikeres történelem tanítás és tanulás titkai


„El kell érni, hogy a szemek – ha képletesen is – becsukódjanak egy időre, hogy a fantázia gondolatokat és képeket vetítsen a tanulók elé, és valóban lássák az eseményeket.” - véli Harmat Árpád történész, történelemtanár, aki kérésünkre leírta, hogyan lehet élvezetessé és hatékonnyá tenni a történelem tanulását.

A tanítás legfontosabb része az adott tantárgy megszerettetése a diákokkal. Ha ez sikerül, akkor lényegesen könnyebb az oktatás második lépését megtenni, vagyis az ismeretanyagot átadni és megértetni. Ebből a szempontbólsajátos és különleges helyet foglal el a történelem a tantárgyak közt. Ez a tudományterület ugyanis – ahogyan neve is mutatja – történeteket beszél el, olyan régmúlt eseményeket és históriákat, melyek többnyire színesek, sokfélék, érdekesek, és ma is átélhetőek. A történelem olyan sztorikat tár fel, melyek éppen ugyanolyan emberekkel kapcsolatosak, mint mi magunk. Emiatt azonosulhatunk a szereplőkkel, újraélhetjük történeteiket és akár kalandnak is felfoghatjuk azt az időutazást amit Kolumbusz hajóján, Napóleon parancsnoki sátrában, vagy Hitler bunkerjában teszünk. Ha az egyes történelmi eseményeket valóban történetekként fogjuk fel, akkor a szemünket becsukva tényleg láthatjuk a piramisokat építő munkásokat, a római légiók menetelését, Kleopátra és Antonius katasztrófára ítélt szerelmét, a középkori lovagok vaspáncélját, és az orosz hómezőkön dübörgő német tankokat.

történelem tanulás

A történelmet nem elmondani, hanem előadni kell. El kell érni, hogy a szemek – ha képletesen is – becsukódjanak egy időre, hogy a fantázia gondolatokat és képeket vetítsen a tanulók elé, és valóban lássák az eseményeket. Vagyis a történelem tanárnak szét kell húznia a történelem rejtélyeit takaró függönyt, és egy új világot kell mutatnia a diákjainak. Persze mindez nem könnyű, mert elengedhetetlen hozzá, hogy például maga a tanár is szenvedélyesen szeresse a történelmet, hogy jó előadói készséggel legyen megáldva, és hogy valóban használja a tantárgy kivételes eszköztárát.

Minden mindennel összefügg!

Ha a történelem megszerettetése jó úton halad, akkor a tanár következő feladata az érdeklődés fenntartása, és a tendenciák, összefüggések megértetése. Itt csak egyetlen helyes út van, a „minden mindennel összefügg” elvének követése. Ugyanis a történelem emberekről szól, emberek tetteiről, sikereiről, kudarcairól, így szövevényes és szerteágazó folyamatokat tartalmaz, vagyis olyan akárcsak maga az emberi természet. Nem érthető meg a Rákóczi-szabadságharc során az osztrákokkal harcoló kurucok vereségeinek, vagy sikereinek oka, ha nem tudjuk, hogy ugyanezen osztrákok, ugyanebben az időben Európa másik szegletében szintén harcban álltak egy másik – jóval nagyobb - hábrúban, melyet Spanyol örökösödési háborúnak hívtak. Nem érthető meg, hogy az orosz cár miért verte le az 1848/49-es szabadságharcot, ha nem tudjuk, hogy alig több mint három évtizeddel korábban egy Napóleon nevű francia császár legyőzése után, három állam - Poroszország, Ausztria és Oroszország – összefogott, és kölcsönös ígéretet tett a további forradalmak eltiprására a Szent Szövetség létrehozásával. Szintén nehezen lesz világos a Wesselényi-féle összeesküvés oka is, ha nem tudjuk, hogy előtte egy osztrák-török háború zajlott, melyet Ausztria félbehagyott a nyugaton jelentkező francia veszély miatt, és egy gyors békekötésben (Vasvári béke) vérig sértette az addigi harcokban hazájukat felszabadítani akaró magyarokat.

történelem érettségi

A történelemben soha nem szabad tehát kiragadni egy-egy eseménysort és „vegytisztán” vizsgálni, elemezni, a történelmi környezet ismerete nélkül. A diákok számára komplex tendenciákba és folyamatokba, széles tér- és időbeli összefüggésekbe ágyazva kell bemutatni mindent, mert ha külön-külön tanulják meg a történéseket, akkor tudásuk ingatag lesz, és később, ha bővül ismeretanyaguk, összezavarodnak.

Térkép: elengedhetetlen segítség a történelem tanulásban

történelem érettségiA tantárgy megszerettetése, az összefüggések, tendenciák megismertetése után a tanár számára a térképek használatának megtanítása jelenti az új kihívást. Ugyanis szinte minden történelmi esemény meghatározásánál négy kérdésre kell tudni a helyes választ: hol, mikor, mi és miért történt? A mikor megismeréséhez az évszámokat kell megtanulni, a miért kérdésének megértéséhez a már említett összefüggések segítenek, a hol kérdéséhez pedig elengedhetetlen a térképek ismerete. Nem értheti meg a diák, hogy a nagy földrajzi felfedezések egyik oka miért az oszmán terjeszkedés volt, ha nem látja a térképen, hogy a török birodalom hódításaival elzárta a korábbi levantei útvonalat, így Európa és India közt új kereskedelmi utakat kellett keresni. Ugyancsak nehezen értené meg a tanuló, hogy Napóleon miért Egyiptom elfoglalásával akarta térdre kényszeríteni és meggyengíteni Angliát, ha nem látja a térképen, hogy Egyiptom kulcsfontosságú állomás Anglia és legfőbb gyarmata India közti útvonalon. A térképek segítik a tanulást, mert érthetővé teszik a háborúkat, hadjáratokat, az államok közti szövetségkötéseket és a nagy nemzetközi folyamatok (járványok, eszmeáramlatok …stb) terjedését.

„Felülről szemlélés”: először „körbenézünk” térben és időben

történelem érettségiKiemelendő a történelem „felülről szemlélésének” technikája, mely valóban megkönnyítheti a tanulást. Ennek lényege, hogy a diák egy konkrét esemény megtanulásához úgy fogjon hozzá, hogy először felülről tekintsen a történelmi körülményekre, vagyis előbb ismerje és értse meg az időbeli és térbeni környezetet. A Bocskai-szabadságharcnál például tudni kell, hogy Erdélyből indult ki, mely terület az ország három részre szakadásánál török hűbér alá került – önállósága névleges és korlátozott maradt – majd az 1591 –ben kezdődő, törökök elleni 15 éves háborúban osztrák megszállás alá került. A megszállásra azért volt szükség, mert Erdély fejedelme – Báthory Zsigmond – a török hűbér ellenére a 15 éves háborúban Ausztria oldalára állt, ám később meggondolta magát és lemondva pozíciójáról Erdélyt a török hűségéra akarta visszavezetni. Ausztria válaszul 1600 –ban megszállta és kemény vallási és egyéb elnyomásban részesítette a tartományt (Basta-féle rémuralom) Emiatt kezdődött Bocskai vezetésével az osztrák ellenes szabadságharc, hazánk történetének egyetlen győztes szabadságmozgalma. A leírtakból kiderül, hogy ha a diák önmagában a Bocskai-szabadságharccal kezd foglalkozni, és nem ismeri kellőképpen a földrajzi, politikai és kronológiai összefüggéseket, vagyis nem képes úgymond felülről tekinteni a megtanulandó anyagra, akkor nem lesz sikeres a tananyag elsajátításában.

Amit szeretünk, azt többnyire jól csináljuk...

Történészként nekem a történelem a kalandokat, az ismeretlen messzeségeket, a világ megismerését, a rejtélyek megfejtését, a régmúlt idők és emberek felidézését jelenti. És mert annyira szeretem, élvezem a tanítását is. Azt hiszem, épp emiatt bízhatom benne, hogy többnyire sikerül megszerettetnem másokkal is ezt a csodálatos tantárgyat, amit így ők is kedvvel és sikerrel tanulhatnak.

szerző: Harmat Árpád, történész, a Történelemklub.hu főszerkesztője

Összesen 937 különóra-tartó közül választhat

Szokolay Ádámné
BeaSprint
Dr. Barna Tibor
Prokop Anna
Varázsgömb Kézműves Műhely
Diamond Sportiskola
Angolna Úszóiskola Team
Delfinúszás
Hófehér Fóka Úszóiskola
Új-Hullám Úszó- és Vízilabda Iskola Nonprofit Kft.
Vízcsepp Sportegyesület
Bodor Major Lovas- és Szabadidő Park
Csobánkai Lovarda
Equina Lovas Sportegyesület
Monte Vigo Szabadidőközpont
Varga Ménes Gyermeklovas Egyesület
Zablakert Lovasiskola
Kárpátia Lovas Udvar
Unikornis Lovarda
Újpesti Kajak-Kenu Sportclub
Szolnoki Sportiskola
Rómaifürdő SE
Budapest Evezős Egyesület
Jumpers Tánc és Sport Közhasznú Egyesület
Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió
Séthy Viktor
Veér Csongor
Tóth Balázs
Sziládi Zsófia
Szabó Melinda
Sánta Barbara
Pásztorné Koltai Gabriella
Nemeskéri Csaba
Molnár Andrea
Kovács Mariann
Horváth Anita
Elek László
Abaffy Nóra
Veér István
Papp Szabolcs
Ludvig József
Baluswim Úszóiskola
Tüttő Edit
Avar Rajziskola
Kincsesműhely
Kerék Nyelviskola
Budaörs Nyelvstúdió
S&H Nyelvstúdió
Zengő Nyelvtanoda
Surnyák Katalin
Veér Boglárka
Hatos és Társa Nyelviskola
Aelia Sabina Zene-, Képző- és Táncművészeti Iskola
Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Freeride Club Sí- és Snowboard Iskola
MAC Népstadion Jégkorong Szakosztály
Bókay-KSI Vízilabda Egyesület
Jégkorszak SE
Molnár Teniszakadémia
Szarka Krisztina műkorcsolya szakedző, görkorcsolya edző
Budaörsi SC Judo Szakosztály
Budai Ifjúsági Sportegyesület
Bajai Judo Club
Békéscsabai Lakótelep SE - Taekwondo Szakosztály
Benta Lovasiskola
BerniHorse Lovas Klub
Buday Taekwon-do Klub
Fazakas Tamás Diák Judo Club Ajka
Csodálatos Kölykök Gyerekszínház és Színész Stúdió
Diósdi DSE
Érdi Judo Club
Gödöllői Taekwon-do Sportegyesület
Győri Taekwon-do Klub
Ilyés Gyula JUDOiskola
Judo Bácsalmáson
Kaszások Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület
Bíró Gergely kosárlabda egyéni képzés és tábor
Csodálatos Kölykök Tánckar és Táncstúdió
Kék Bolygó Egyesület
Kispesti Atlétikai Club Judo Szakosztály
Mágnes Színház
Óbuda Aerobic és Karate SE
Óbuda-Római Boksz Klub
Opera Tánccentrum
Máté Taekwondo & Hapkido Közhasznú Sportegyesület
Mohácsi Torna Egylet Judo Szakosztály
Nippon Sport JUDO Club
PILE SC
Pollák Diáksport Egyesület
Rákosvidéke Hajtós Diáksport Egyesület
IPPON Judo Tatabánya SE
Tiszafüredi ITF Taekwondo Klub (Blackdragon Klub)
Várpalotai ITF TKD Klub
Védőszárny Sportkör
Vízimanó
Rozmaring Táncegyüttes
Nyolcütem Egyesület
TUE Utánpótlás Nevelő Egyesület (III. ker.), Atlétika Szakosztály
Vasas SC Aerobic és Fitnesz Szakosztály
Csillaghegyi Mozgás Szabadidő Egyesület
Szitakötők Táncstúdió és Táncegyüttes
Universum SE
Zuglói SE Taekwondo Harcművészeti Alapítvány csoportja
Atlétikai Sport Egyesület Római-fürdő
Tánctér
DiamonDance
Angol Nyelvoktató Központ
Tigers Taekwondo
Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club (HÜSI SC)
Sakk-Ovi
Tung Harcművészeti Sportegyesület
Csillaghegyi Munkás Torna Egylet
Kincső Néptáncegyüttes
Római Sport Egyesület
Jam Táncműhely
Blue Gym Aerobik Szabadidő Klub és DSE
Flex - H. D. S. E.
Pécsi Fordan Táncklub
Csiki Gergely
Csiga-Ház
EDF-DÉMÁSZ Bajai Spartacus Sportklub Úszó Szakosztály
Debreceni Búvárklub
Siklós SE Úszó Szakosztály
Délzalai Vízmű SE Úszó és Triatlon Szakosztály
Delfin Sportegyesület
Dombóvári Sportiskola Egyesület
Dunaferr SE Úszó Szakosztály
Dunaújvárosi Városi Sportiskola (DVSI)
Első Érdi Úszó Egylet Egyesület
FTC Úszó Szakosztály
Győri Úszók Közhasznú Egyesület
Kék Delfin Úszóiskola
Swimming Pentathlon Club
Fradi Úszóiskola
Sakk-Klub Csepel
TFSE Atlétika Szakosztály
Fehértigris Shaolin Kung-fu Egyesület
Kung Fu Iskola
Golden Tigers' Kung Fu Club, Pápa
Golden Tigers' Kung Fu Club, Budapest
Hullám 91 Úszó és Vízilabda Egyesület
Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló, Úszó Szakosztály
Csongrád Idegenforgalmi SE
Fiedler Ottó Sport Egyesület
GAGARIN Diáksport Egyesület, Úszó Szakosztály
Encs Városi Sport Club
Kecskeméti Sportiskola (KESI)
HÓD ÚSZÓ SPORT EGYESÜLET
Kalocsai Úszó Egyesület
Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület
Bácsvíz Kecskeméti Vízmű Sport Klub
XIII. Kerületi Zeneiskola AMI
Weiner Leo Zeneiskola
Szent István Király Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Szabolcsi Bence Zeneiskola
VIZIPOCOK BABA-MAMA ÚSZÁS POCAKLAKÓ KORTÓL
HÉLIX SPORTEGYESÜLET
Parafa Úszó Klub Gyöngyös
Monori Sport Egyesület
Móri Úszó Egyesület
Soproni Úszók Baráti Köre Sportegyesület
Stílus Kőbánya Úszóiskola és Sportegyesület
Sportliget SE
Szolnoki Honvéd Sportegyesület
Tekergők Sportegyesülete
Tiszaföldvári Úszóklub
Tiszakécske Város Sportegyesület Úszó Szakosztály
VIDRA Szabadidő és Sportegyesület
Cit-Car Táncsport Egyesület
Varázsdoboz Kézműves Foglalkozás Óvodásoknak
Tulipán Gyermeknéptánc
UTE Tornaszakosztály
Váci Sochin SE
Tradicionális Karate Shotokan Egyesület
TORANOKO "KIS TIGRIS" SPORTEGYESÜLET
Tököli Karate Sportegyesület
TOKAJI DOJO SE.
TEN-SHIN KARATE SE
Százhalombattai Karate Egyesület
Shotokan Karate Közhasznú Önvédelmi SE. Eger
Seizan Karate-Do Sportegyesület
Raion Karate Sportegyesület
Piliscsabai Fudóshin Karate Egyesület
TOKAJI DOJO SE. Labdarúgó Szakosztály
Halasi Box Club
UTE Úszó Szakosztály
PALÓCBROT KARATE KLUB
Fujimoto-dojo Kyokushin Karate Szakosztály
Miskolci Honvéd Sportegyesület
"LEO" Karate-do SE
KUNSÁG SE
Kobra Karate Egyesület Fehérgyarmat
KARATE-DO EGYESÜLET ZALAEGERSZEG
JUSTITIA FUJI-YAMA SPORTEGYESÜLET
Ippon Shotokan Egyesület
HIROTORI HARCOS SE.
Hűvösvölgyi Karate Akadémia Sportingbudo SE.
KAI SEI Karate Sportegyesület
NIPPON SAKURA Sportegyesület
Japán Harcművészeti Egyesület, Székesfehérvár
JKA Garyokaku Dojo
Magyar Wado-ryu Akadémia
Harmat Árpád
SUN-DOME Sportegyesület
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola
Járdányi Pál Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kiss Zenede Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Óbudai Népzenei Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Budapest Táncművészeti Stúdió
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola
Szív Kamara Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Keleti István Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Művészeti Szakközépiskola
Bihari János Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Molnár Antal Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Józsefvárosi Zeneiskola
Hidas György Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kőbányai Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
TÉBLÁB Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Solti György Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Budai Rajziskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola
Continuo Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola
Európa Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Madách Musical Tánciskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola
Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Rácz Aladár Zeneiskola, Táncművészeti, Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Rákosmenti Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Cilinder Alapfokú Művészetoktatási Iskola
Nagy Imre Általános Művelődési Központ
Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola
Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Harmónia Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Prelúdium Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Vivaldi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kós Károly Általános Művelődési Központ, Kalász Művészeti Iskola
Czövek Erna Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Mezei Mária Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Csobánkai Közösségi Műhely
Múzsa Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
MÚZSÁK Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Doce Pares ESKRIMA - EXTRÉM Hatékony Önvédelem
Dunaharaszti Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Farkas Ferenc Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Liszt Ferenc Zeneiskola, Fót
Frédéric Chopin Zeneiskola
Kodály Zoltán Zeneiskola, Gyál
Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ, Zeneiskola (Halásztelek)
Nagytarcsai Művészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatás Intézmény
Cziffra György Zeneiskola és Művészeti Iskola
Teleki-Wattay Művészeti Iskola
Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Szőnyi Erzsébet Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Bartók Béla Zeneiskola, Alapfokú Művésztoktatási Intézmény
Mikrofon Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Vecsési Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Danubia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Liszt Ferenc Zeneiskola Baja, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Hétpróbás Néptánciskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Tetz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Csongrádi Kistérség Általános Iskolák, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Grotta Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Muzsikáló Egészség Alapítványi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (MEA Zeneiskola)
Valcer Táncstúdió, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Hajdútánc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Főnix Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Sándor Frigyes Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Violin Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Wesley-Da Capo Művészeti Iskola
Farkas Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola, Esztergom
Pátzay János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Vidróczki Alapfokú Művészeti Iskola
Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Liszt Ferenc Zeneiskola, Győr
Harmónia Művészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási és Szakképző Intézmény
Grácia Művészeti Intézet, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Leonardo Rajziskola, Vizuális Műhely, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Acid Jazz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Iskola
Kocsis Albert Zeneiskola, Hatvan
Art Stúdió Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Hódmezővásárhely
Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Palotásy János Zeneiskola
Viganó Alapfokú Művészeti Iskola
Liszt Ferenc Zeneiskola, Kaposvár
Együd Árpád Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Mikrokozmosz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Metrum Alapfokú Művészetoktatási Iskola
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kapuvár
Genius Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ
Festetics György Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kiskunhalasi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Szilver Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
József Attila Általános Művelődési Központ, Kunszentmárton
Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Garabonciás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Fabula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Diamond Dance Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Mosonyi Mihály Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Lajta Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola
Vikár Sándor Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
N.A.P.-Fény Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Hébé Tánc-, Képző- és Színművészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
A Pápai Református Kollégium "Tánc-Lánc" Alapfokú Művészetoktatási Intézménye
Agócsy László Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kontrasztok Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Fund Cigány Alapfokú Művészetoktatási Iskola
Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola
Bokréta Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pesovár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Iskola
Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Alba Regia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Király-König Péter Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Hammido Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pro Musica Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Szegedi Táncművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Dr. Martin György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Royal Művészeti Balettiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközép-, Szakképző Iskola
Forma Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont
Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Szivárvány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Stílus Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Partium Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Miklósi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Bartók Béla Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola és Szakiskola
Teátrum Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pelikán Tánc-Sport Egyesület, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Bartók Béla Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
dr. Pesovár Ernő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Savaria Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Triola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Lorigo Táncsport Egyesület, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Járdányi Pál Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Concerto Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kenderke Néptáncegyesület, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Dallam Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tatabánya
THALIA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Alapítvány Tatabánya Tánckulturájáért Alapfokú Művészetoktatási Intézménye
Karakter Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pátria Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Fekete László Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Harmónia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolája
Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Ács Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Ajaki Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Vivaldi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
T-DANCE Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
HARMÓNIA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Premier Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Cziffra György Művészeti Iskola
Műegyetemi Atlétikai és Football Club
Műegyetemi Atlétikai és Football Club, Lövő Szakosztály
Műegyetemi Atlétikai és Football Club
Hangfestő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Balatonfelvidéki SZÍN-VONAL Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Gyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Bakonyszombathely
Kósa György Városi Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Ferencsik János Zeneiskola
Ars Nova Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
BMK Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Balatonlelle
Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Battonyai József Attila Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola
Ritmus Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Fedics Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Manualart Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Bihari Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Berettyóújfalu Városi Zeneiskola
Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Berhidai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Minerva Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Bonyhád
Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Ceglédberceli Általános Művelődési Központ
Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Celldömölk
Széptan Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Faluház, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola Csökmő
Krammer Teréz Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Csengelei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Free Dance Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola
Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat
Hórvölgye Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Alapfokú Néptánc Iskola, Csorna
Általános Művelődési Központ, Csorvás
Dányi Önkormányzati Zeneiskola
Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Általános Művelődési Központ, Dévaványa
Domaszék-Röszke Általános Művelődési Központ
Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Levendula Alapfokú Művészeti Iskola
Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Reményi Ede Alapfokú Zeneoktatási Intézmény
Magyar-kút Általános Művelődési Központ
Világ-Virága Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Hartai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Művészeti Alapiskola Homokbödöge
Nemes János Általános Művelődési Központ és Könyvtár
Iváncsai Általános Művelődési Központ
Felső-Bácskai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Batthyány Lajos Általános Művelődési Központ, Zeneiskolai Intézményegység
Jánossomorjai Alapfokú Művészeti Iskola
Rácz Aladár Zeneiskola, Jászapáti
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kalocsa
Hétszínvirág Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kazincbarcika
Baranya Kulturális Egyesület Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kaláris Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kiskőrösi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Volly István Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pro-Art Táncstúdió, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Református Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kisvárda
Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Komárom
Lánycsóki Általános Művelődési Központ
Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Lenti
Kerka Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ, Madaras
Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Makói Magán Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Marcali Városi Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Szabolcs Alapfokú Táncművészeti Iskola
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola
HON Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola
NOKI ÁMK Művészeti Iskola
Leg a láb Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
József Attila Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészeti Iskola
Béres András Művészeti Iskola
Schneider Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kolping Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Ingyenes Amerikai Angolóra
Sziklai Magán Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pálóczi Horváth Ádám Református Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Nagykőrös
II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ Nagymányok
Ady Endre Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészeti Iskola, Nádudvar
KEMÖ Szabolcsi Bence Zeneiskokola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Okány Művelődési Központ
Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Orosháza
Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Bartók Béla Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa
Tengertánc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pécel Városi Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kodolányi János Általános Művelődési Központ Pécsvárad
Perkáta - Nagykarácsony Általános Művelődési Központ
Rajkai Békefi Ernő Általános Művelődési Központ
Ránki György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (STAMI)
Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Art Ért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Koncz János Zene- és Művészeti Iskola AMI
Sásdi Általános Művelődési Központ
Sükösd-Érsekcsanád Általános Művelődési Központ
Marionett Alapfokú Művésszetoktatási Intézmény
Kiss György Általános Művelődési Központ
Szendrői Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Táltos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Harmónia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szentlőrinckáta
Kapronczai Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Érdi Torna Club
Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szob
Hungaro-Art Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Bartók Béla Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tápiógyörgye
Földváry Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
"Szárny-nyitogató" Alapfokú Művészeti Iskola
Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Törökszentmiklós
Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Túrkeve
Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola
Illyés Gyula Általános és Zeneiskola
Líra Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Andrássy Katinka Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Vásárosnaményi Városi Zeneiskola
Bartók Béla Nevelési Központ, Művészeti Iskola
Reményi Ede Zeneiskola, AMI, Verpelét
Alapfokú Oktatási és Nevelési Központ Villány
Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Tatabánya - Logopédia
Velencei-tó Környéki Pedagógiai Szakszolgálat
Somogy Megyei Önkormányzat Éltes Mátyás Általános Iskolája és Egységes Pedagógiai Szakszolgálata
Beszédjavító Intézet
Pedagógiai Központ, Budapest XVII. kerület
Pedagógiai Intézet, Budapest XVIII. kerület
Kispesti Pedagógiai Szolgáltató Intézet, Budapest XIX. kerület
Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet, Budapest XX. kerület
Pedagógiai Szolgáltató Központ, Budapest XXI. kerület
Pedagógiai Kabinet, Budapest XXII. kerület
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Csoport, Budapest XXIII. kerület
Mérei Ferenc Logopédiai Pedagógiai Pszichológiai Szakszolgálat
Pedagógiai Szakszolgálat, Logopédia, Oroszlány
Kisbéri Családsegitő Központ Pedagógiai Szakszolgálat
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja, Kistérségi Nevelési Tanácsadó
Fővárosi Pedagógiai Intézet
Pedagógiai Szakszolgálat, Budapest II. kerület
Pedagógiai Szakszolgáltató Központ
Pedagógiai Szolgáltató Központ, Budapest II.kerület
Pedagógiai Szakszolgálat, Bécsi út
Pedagógiai Szolgáltató Intézet, Budapest III. kerület
Pedagógiai Szolgáltató Központ, Budapest IV. kerület
Belváros-Lipótváros Pedagógiai Szolgáltató Központ, Budapest V.kerület
Terézvárosi Pedagógiai Szolgáltató Intézet, Budapest VI. kerület
Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ, Budapest VII. kerület
Józsefvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ, Budapest VIII. kerület
Ferencvárosi Önkormányzat Humánszolgálati Iroda, Budapest IX. kerület
Kőbányai Pedagógiai Kabinet, Budapest X. kerület
Pedagógiai Szolgáltató Központ, Budapest XI. kerület
Pedagógiai Szolgáltató Központ, Budapest XII. kerület
Pedagógiai Kabinet, Budapest XIII. kerület
Zuglói Pedagógiai Szolgálat, Budapest XIV. kerület
Pedagógiai Központ, Budapest XV. kerület
Pedagógiai Szolgáltató Intézet, Budapest XVI. kerület
Önvédelem Nőknek
Chi Kung Debrecen
Nevelési tanácsadó, Keszthely
Nevelési tanácsadó, Zalaegerszeg
Nevelési tanácsadó, Balatonalmádi
Nevelési tanácsadó, Balatonfüred
Nevelési tanácsadó, Pápa
Nevelési tanácsadó, Tapolca
Nevelési tanácsadó, Várpalota
Nevelési tanácsadó, Körmend
Nevelési tanácsadó, Szombathely
Nevelési tanácsadó, Sárvár
Nevelési tanácsadó, Aszód
Nevelési tanácsadó, Baja
Nevelési tanácsadó, Balassagyarmat
Nevelési tanácsadó, Barcs
Nevelési tanácsadó, Törökszentmiklós
Nevelési tanácsadó, Tiszavasvári
Nevelési tanácsadó, Tiszafüred
Nevelési tanácsadó, Tatabánya
Nevelési tanácsadó, Sátoraljaújhely
Nevelési tanácsadó, Sárbogárd
Nevelési tanácsadó, Székesfehérvár
Nevelési tanácsadó, Százhalombatta
Nevelési tanácsadó, Szolnok
Nevelési tanácsadó, Szigetszentmiklós
Nevelési tanácsadó, Szentendre
Nevelési tanácsadó, Szeged
Nevelési tanácsadó, Sopron
Nevelési tanácsadó, Siófok
Nevelési tanácsadó, Pécs
Nevelési tanácsadó, Pásztó
Nevelési tanácsadó, Polgár
Nevelési tanácsadó, Paks
Nevelési tanácsadó, Oroszlány
Nevelési tanácsadó, Orosháza
Nevelési tanácsadó, Nyíregyháza
Nevelési tanácsadó, Nyírbátor
Nevelési tanácsadó, Nagykőrös
Nevelési tanácsadó, Nagykáta
Nevelési tanácsadó, Nagyatád
Nevelési tanácsadó, Mór
Nevelési tanácsadó, Mátészalka
Nevelési tanácsadó, Mosonmagyaróvár
Nevelési tanácsadó, Monor
Nevelési tanácsadó, Marcali
Nevelési tanácsadó, Komárom
Nevelési tanácsadó, Kiskunhalas
Nevelési tanácsadó, Kiskunfélegyháza
Nevelési tanácsadó, Kerepes
Nevelési tanácsadó, Karcag
Nevelési tanácsadó, Kaposvár
Nevelési tanácsadó, Jászberény
Nevelési tanácsadó, Hódmezővásárhely
Nevelési tanácsadó, Hatvan
Nevelési tanácsadó, Hajdúszoboszló
Nevelési tanácsadó, Gödöllő
Nevelési tanácsadó, Gárdony
Nevelési tanácsadó, Gyöngyös
Nevelési tanácsadó, Gyömrő
Pilates Judittal
Nevelési tanácsadó, Gyula
Nevelési tanácsadó, Fót
Nevelési tanácsadó, Esztergom
Nevelési tanácsadó, Dunaújváros
Nevelési tanácsadó, Dombóvár, "Kapaszkodó" Humán Szolgáltató Központ
Nevelési tanácsadó, Dunakeszi
Nevelési tanácsadó, Dombóvár, Családvédelmi - Nevelési - Mentálhigiénés Szolgálat
Nevelési tanácsadó, Debrecen
Nevelési tanácsadó, Debrecen, Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Nevelési tanácsadó, Dabas
Nevelési tanácsadó, Cegléd
Nevelési tanácsadó, Békéscsaba
Nevelési tanácsadó, Békés
Nevelési tanácsadó, Budaörs
Nevelési tanácsadó, Bicske
Nevelési tanácsadó, Veresegyház
Nevelési tanácsadó, Érd
Nevelési tanácsadó, Kalocsa
Nevelési tanácsadó, Üllő
Nevelési tanácsadó, Vác
Óbudai Mozgásművészeti Iskola
Hegedű oktatás
Horváth Petronella
Németh Péter
Mozgásvilág Szabadidő-stúdió
Vajda Szilárd
Mikecz Zsolt
Szövérfi Éva
Zentai Marianna magántanár és tolmács Nyíregyháza
Nagykállói Shotokan Karate-Do Nyíregyházától 10 km-re
Kids Club XVII.Nyelviskola
Péter bácsi
Matematika Fizika Felkészítés
BestPicture Fotósképző
Hudákné Farkas Sára
Abacusan Stúdió
Ballók Olga
Markovich Mónika
Bolgár Dániel
Domokos János Antal
Domokosné Mezei Katalin
.
Miszlai Éva
Utcai Táncok Egyesület
Urbán Ákos
Szalontai Gyöngyi
Unio Sport Szinkronúszó Team
OSC Vívóterem
Cowboy Tánc
kmetanett
Iványi Zoltán
Légy Fitt Női és Gyermek Torna Stúdió
Majoros Zsanett
Szentendrei Kosárlabda SE
Farkas Éva
Kick-box Suli Budapest
Sóvarázs Meseklub a Szinva Sziget Sószobában
Corvinus Közgáz Néptáncegyüttes gyermekcsoportja
InfoOktatas
PixieDance
Szekrényesi Viktória
Tanuljunk Tanulni! Pár Krisztina
Koloncsák Zsolt
Spartan Cheerleaders
Dorozsma Játszóház
Geri Miklós
Sakkpalánta
Prágerné Halász Éva
Hangszervarázs Zenatanoda - Rosales Zeneovi
Hunyadvári Attila
Helen Doron Központ Debrecen
Herczegfalvi Zsanett
Utánpótlás Futball Club
Matuska Miklós
Életfa
Kids Club
WWM Studio Rajziskola
Babás, Totyógós foglakozások a Dorozsma Házban- Zugló
Ergida center
Ovisuli iskola előkészítő
Balogh Zoltán
ALEhopp -Akrobatika - Légtorna - Egyensúlyozás
Manka-SHOWTÁNC
Szekeres Alexandra
Informatika érettségi középszint
Molnár Andrea
dr. Simonovits István
Lőrinc 2000 SE
G.O Dance Company
Guitar lessons
SHABES
Informatika érettségi felkészítés Dunakeszin
Fizika + 8 tantárgy + 5 nyelv
Kántor Szilárd
Dúzs Gabriella
Fradi Kajak-kenu Szakosztály
Fradi Birkózás Szakosztály
Fradi Női Labdarúgás Szakosztály
Fradi Kézilabda Szakosztály
Fradi Akrobatikus Torna Szakosztály
Fradi Atlétika Szakosztály
Mészöly Focisuli
Fradi Úszó Szakosztály
Diósdi Torna Club
Honvéd Atlétika Szakosztály
Honvéd Vízilabda Szakosztály
Honvéd Vívó Szakosztály
MTK Ökölvívó Szakosztály
MTK Vívó Szakosztály
MTK Kardszakosztály
MTK Női Röpladba Szakosztály
MTK Budapest Ritmikus Gimnasztika Szakosztály
Tücsök Zene
Iciri-piciri Táncház
Óvodás torna-tánc
Modern kortárs torna-tánc
Sum Anikó
Pink Panthers TSE
Abonyi Torna és Sportakrobatika Club
Budai Akrobatikus Sportegyesület
Építők Sportakrobatika Egyesület
Érdi Shaolin Wushu és Sportakrobatika Sportegyesület
MOVET SE
Puente Sportegyesület
Szent Pál Akadémia Futball Club
Zalaerdő Torna és Természetjáró Diáksport Egyesület
Postás Sport Egyesület
Grassalkovich Közhasznú Sportegyesület
MTK Kajak-kenu Szakosztálya
Günsberger Ákos
Kék Delfin 17 SE
Borsányi-Császár Henrietta
Turbo Úszósuli
Aligátor Úszóiskola
4eversport
Varga Sándor
Acro Dance Akrobatikus R’n’R SE
Kapronczai Művészeti Iskola (Adria-Szigó KTSE)
Alex Moore Táncsport Egyesület
Alexandra Tánc Sportegyesület
Ametiszt Táncsport Egyesület
B-Cool Dance Team Sportegyesület
Budaörsi Atlétikai Club - Jókai Táncklub
Bajai Táncsport Egyesület
BENDANCE Művészeti és Táncsport Egyesület
Békésszentandrási Vértessy TSE
Big-BEM Táncsport Egyesület
Black Bunny R’n’R Club
Boleró Táncsport Egyesület - Budapest-Vác
Bonita Táncsport Egyesület
Botafogo Táncegyüttes
Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület
Broadway Dance SE
B-tween TSE Sellye
C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület
Champion Táncsport Egyesület
Cit-Car Táncsport Egyesület
Claudius Táncsport Egyesület
Dance Express Tánc Sport Egyesület
Dance Universe Tánc Sportegyesület
DancEarth TSE
DanceLand TáncSport Sportegyesület
DanceStation Táncsport Egyesület
DanceWorld Sportegyesület
Dancing Feet Akrobatikus R’n’R SE
Dancing Queen Sport Tánc Egyesület
Danza Táncsport Egyesület
Dimenzió Táncsport Egyesület
Dinamik R’n’R Club SE
Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület
Dream Dance Tánc Sportegyesület
DuDance Tánc-Egyesület
Easydance Táncsport Egyesület
Egri Honvéd Táncsport SE
El Paso SE
Eraklin Táncklub Egyesület
Everydance Táncsport Egyesület
Exotic Tánc Sport Egyesület
Fallaway Táncegyesület
Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület
Felicita KTSE
Fencing Táncsport Egyesület
Fenomén Tánc Sport Egyesület
Flamenco 2001 TSE
Flash Táncsport Egyesület
Forma Táncsport Egyesület
Fortuna Akrobatikus R'n'R TSE
Fortuna TSE Jászárokszállás
Főnix Rock and Roll Sporttánc Egyesület
Free World KSE
Freedance 2008 Társastánc Sportegyesület
Fulldance Táncsport Egyesület
Gála Társastáncklub Egyesület
Galaxy Rock'n'Roll Klub
Gemenc Táncsport Egyesület
Goldance Táncsport Egyesület
Grasshoppers Akrorbatikus R'n'R TSE
Happy Dance Táncsport Egyesület
Harmónia Táncegyesület
Havanna Táncstúdió Sportegyesület
Helikon Táncsport Egyesület
Hemo Winner VTE
Heves Táncsportegyesület
Holiday Akrobatikus R'n'R STE
HUNGARockY TE
iDanceStudio Kulturális, Táncművészeti és Sporttánc Egyesület
Island Rock Csepel Táncsport Egyesület
Ikon TSE
JokerDance Táncsport Egyesület
JoyDance
Kardos Tánc Sport Egyesület
Kenguru Tánc-sport Egyesület
KID Rock'n'Roll SE
Kner Táncsport Egyesület
Ködmön Társastánc SE
Laguna KTSE
Lazúr Kulturális és Táncsport Egyesület
Lehel-Melody TSE
Lesz Dance Tánc- és Sportegyesület
Lorigo Táncsport Egyesület
Luna Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesület
M&M Táncsport Egyesület
Masters Sportegyesület
Medalion Táncsport Egyesület
Meteor Dance Táncsport Egyesület
Miskolcz-Revital TSE
Modern Sportegyesület
Mozdulat Show-R
Musztáng Sportegyesület
Napfény TáncSport Egyesület
Nyíri Lajos Táncsport Egyesület
Oktogon Tánccentrum
Olimpia Társastánc SE
Palota Táncművészeti Iskola
Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium DSE
Pécsi Fordan R'n'R SE
Pepper Akrorbatikus R'N'R SE
Perfect Dance TSE
Pilisi Kolibri Táncsport Egyesület
Platina Tánc Sportegyesület
Press Dance Táncsport Egyesület
Príma Dance Táncsportegyesület
Pro-Art Táncstúdió
ProFeel Táncsport Egyesület
Promenád Táncsport Egyesület
Pulzus Táncsport Egyesület
Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület
Quality Dance Association TSE
Ritmo Sporttánc Egyesület
Ritmus Kulturális és Sportegyesület
R'n'R Club Veszprém
Rock And Magic Sportegyesület
Rockin' Board TSE
Rocky-Dilly RRC
RÓK And Roll Sportegyesület
Rubindance Táncsport Egyesület
Rumba Táncsport Egyesület
Samba Táncsport Egyesület
San Dance Studio Táncsport Egyesület
Sárréti Táncsport Egyesület
Savaria Táncsport Egyesület
Soproni Torna Club
STEPHANY-DANCE Táncművészeti Kft.
Stúdió 2000 TSE
Sundance TSE
Sway Táncsport Egyesület
Szabolcs Diáksport Egyesület
Sziget Dance Táncsport Egyesület
Sziluett Táncsport Egyesület
Szilver Táncsport Egyesület
Szinyei Utcai Szövetség SE - Rimányi SZTS
SZOLDANCE Táncsport Egyesület
Ten Dance Táncsport Egyesület
Tendency Tánc Sport Club
Tornádó Hungary Sport Kft.
Tornádó TSE Kozármisleny
Valcer Táncstúdió
Wings-Wings Közhasznú Tánc Sportegyesület
Zita Dance Táncsport Egyesület
Zsámbéki Tánc Sport Egyesület
Kaméleon Műterem
Tudomány Nyelviskola
Bonus Nyelviskola
Óbudai Judó Club
Közgáz SC és DSK
Trimágus Judó SE
Madarász foglalkozások
Óbudai Sportegyesület
Galambos-Lindenfeld Nyelvstúdió Kft.
Mokka Ernő
IHH Nyelviskola
Little Dance Gyermektánc Iskola
Liget Táncakadémia
A Négy Muskétás Sportegyesület
Gyerek kangoo
Nanook Síiskola
Hangszervarázs - zenei fejlesztő foglalkozások
Ujvári Anna
Kerekítő Tippentő a Virányosi Közösségi Házban
Ifjúsági sakk szakkör - Rollinger Károly
Bábos Mesekuckó
FTC Gyermek akrobatikus torna tanfolyam 3 - 12 éves korig
Virányosi Olvasókör
Kertbarát Kör a Virányosi Közösségi Házban
Baba-Mama Klub a Virányosi Közösségi Házban
Preventív gerinctréning a Virányosi Közösségi Házban
„Élj 100 évet egészségesen!”
Zumba a Virányosi Közösségi Házban
Jóga a Virányosi Közösségi Házban
Egészség jóga a Virányosi Közösségi Házban
Felnőtt társastánc a Virányosi Közösségi Házban
Latin-amerikai tánctanfolyam a Virányosi Közösségi Házban
Felnőtt művészi torna a Virányosi Közösségi Házban
Karbantartó torna a Virányosi Közösségi Házban
Kismama torna a Virányosi Közösségi Házban
Rajztanoda a Virányosi Közösségi Házban
Bless You Gym a Virányosi Közösségi Házban
Csiri-biri torna a Virányosi Közösségi Házban
Művészi torna a Virányosi Közösségi Házban
Angol nyelvoktatás gyerekeknek a Virányosi Közösségi Házban
Néptánc tanítás a Virányosi Közösségi Házban
Berki Katalin
Kanga-tréning
Túl az Óperencián
Molnár Szabolcs - Mentalista Bűvész
Budavári Művelődési Ház
Marczibányi Téri Művelődési Központ
Ékszer Balettiskola
Csőke Dóra
szegletesg
Damó Eszter
Sportlövészet oktatás
Obsitos SE kötélugró szakosztály
Szánkár Gergő szaxofon, klarinét, furulya oktatás
2plus2 Matematika Iskola
Ujfalusi Ivett
Fashion Dance, Szofi
Regisztrálnék az adatbázisba 

Belépés